Velkommen inne!


"Tre Tver er mer enn én."Så god å se du her! Hvis du ser på TVene for mye, kan du ikke gå ut igjen. Så sett du deg. Det skal vÏre morsomt. Eric her liker det. Han trenger bare å sitte og se på TV til å bli glad. Trenger en noen annen?

Hvis du vil søke etter Chris, skulle du gå inn andre rommet. Kanksje du kan finne ham der. Du kan også klikke her til å gå tilbake.